Hotline: 0938737707
Các Công Trình Tiêu Biểu

Thiết bị, máy móc

Máy xây dựng, làm đường

DANH MỤC THIẾT BỊ
I.PHẦN MÁY XÂY DỰNG
Mô tả thiết bị
(Loại, kiểu, nhãn hiệu)
Equipment
SL của từng loại Quantity Công suất hoạt động Capacity Nước sản xuất Country of origin Năm sản xuất
Year of producing
Thuộc sở hữu Property Thiết bị đi thuê
Renting
Máy thủy bình Nikon 03 bộ   Japan 2008 x  
Máy kinh vĩ điện tử Nikon 01 bộ   Japan 2008 x  
Mia, gương LEIKA 03 bộ   Japan 2008 x  
Máy đầm dùi chạy xăng HONDA 06 cái   Japan 2008 x  
 
II.PHẦN MÁY  MÓC LÀM ĐƯỜNG, THIẾT BỊ GIAO THÔNG THỦY LỢI
Mô tả thiết bị
(Loại, kiểu, nhãn hiệu)
Equipment
SL của từng loại Quantity Công suất hoạt động Capacity Nước sản xuất Country of origin Năm sản xuất
Year of producing
Thuộc sở hữu Property Thiết bị đi thuê
Renting
Máy ủi 03 180 cv Japan 2007 x  
Máy xúc 01 95 cv Japan 2007 x  
Máy đào 03 95 cv Japan 2007 x  
Xà lan 03 1.200 tấn Korea 2008 x  
Xáng cạp 03 60 tấn Korea 2008 x  
Máy bơm hút cát 03 450 cv Korea 2008 x  
Tàu hút nạo vét 02 1.500 cv Korea 2008 x  
 

Bình luận