Hotline: 0938737707
Các Công Trình Tiêu Biểu

San lấp khu dân cư Thế Kỷ 21 Quận 2

San lấp khu dân cư Thế Kỷ 21 Quận 2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phước Hòa.
Công việc thực hiện: Cung cấp cát san lấp. 

Thời gian khởi công: 14/01/2012.
Thời gian kết thúc: 20/07/2012

Bình luận